Privatlivspolitik

Skrevet af Lars Engraf. Sendt til Uncategorised

Privatlivspolitik for Aabenraa Kunst & Musikforening.

Vi behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for behandling af data.

Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Behandlingen af foreningens persondata foretages kun af kasserer Jørn Gam og bestyrelsesmedlem Kaj Bent Jensen.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Aabenraa Kunst & Musikforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Jørn Gam, kasserer i foreningen

Adresse: Madevej 25, 2. 6200 Aabenraa

Foreningens CVR: 15775475

Telefonnr.: 73 66 10 10

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hjemmeside: www.aabenraa-kunst-og-musik.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 1. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, (fødselsdato ved ture) og mailadresse,

Disse oplysninger modtager vi normalt fra dig i forbindelsen med indmeldelse i foreningen.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

 Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores aftale med dig om målene for foreningens virke

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbreve

 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

 • At opfylde lovgivning, herunder krav i persondataforordningen

 • At kunne levere de ydelser du har ønsket at modtage

 • At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (f.eks. på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.

 • At kunne planlægge og afholde kulturarrangementer og aktiviteter

 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen

 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – f.eks. til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

Ved deltagelse i foreningens arrangementer, kan der ske videregivelse af oplysninger til tredje part, hoteller m.v. Disse oplysninger er oplyst af dig og til os i forbindelsen med turen og fremsendes som kontrol til dig før disse videregives til f.eks. hotellet.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Dog opbevarer vi bogføringsmateriale i 5 år i henhold til regnskabsloven.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse

 • Retten til sletning

 • Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling af dine data, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger til foreningen på første side af privatlivs­politik­ken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan også indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over vores behandling af dine person­oplys­ninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Dataansvarlig i Aabenraa Kunst & Musikforening

Jørn Gam, kasserer og dataansvarlig, 40 40 38 10

 

Download i .pdf udgave Privatlivspolitik