Velkommen til Aabenraa Kunst & Musikforening

 Seneste nyheder:

Generalforsamling 2014

Skrevet af Administrator. Sendt til Om foreningen

Aabenraa Kunst- og Musikforening

Generalforsamling 2014

 

Der indkaldes til generalforsamling i Kongesalen på Folkehjem, tirsdag den 4. februar kl. 19.30

 

Musikalsk indslag ved Ulla Maibohm og Olav Oussoren

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Aflæggelse af revideret regnskab.

4.      Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret 175 kr. for enkelt medlemmer og ændret til 275 kr. for husstande.

5.      Indkomne forslag.

Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Max Ottesen, Kirsten Bengtson, Kirsten Outzen, Lars Engraf og Antje Pallesen. Alle modtager genvalg.

7.      Valg af 2 suppleanter.

8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.      Eventuelt.

10.  Bortlodning af billedkunst, skulptur, keramik, bøger og musikalier.

                                                                                                 

Til bortlodning, se foto af nedenstående på hjemmesiden ”Til bortlodning 2014”

Heike Jacobsen: From Shakespeare with Love 1

Heike Jacobsen: From Shakespeare with Love 2

Heike Jacobsen: Keramik 1

Heike Jacobsen: Keramik 2

Thomas Lunau: Exodus I, blandteknik 2013

Hans Lembrecht Madsen: Hus i landskab, Granit

 

Jes Mogensen: Tegning

Falco Behrendt: Grosse Enge IV, 2012

Alfred Friis: Uden titel, acryl på lærred

Dan Thuesen: Modlys, olie på lærred

Ole Prip: Akvarel T

Bente Sonne: I møblerne 2008

Franciska Clausen: Skitse, indrammet

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen, Aabenraa Kunst- og Musikforening