2009 5. februar beretning og referat

Skrevet af Birgit. Sendt til Skattekisten

Aabenraa Kunst & Musikforening

 

Beretning 2009

Sidste beretning stod i ”Telemurens” tegn, mens 2008/2009 har været et helt normalt år i bestyrelsens arbejde. Kunstmuseet Brundlund Slot havde 10 års jubilæum i 2008, hvor vi donerede 10 stole samt jubilæumskoncerten med Madame Claude trio. Endelig har vi kunne støtte Slottet med både praktisk, økonomisk og kreativ opbakning.

Desværre har vi heller ikke i 2008 fået økonomisk hjælp af Aabenraa Kommune, fordi kulturudvalget (hvad hedder det rigtigt?) siger, at når vi har formue, så kan vi ikke få underskudsdækning. Det har været frustrerende dels det manglende tilskud og dels uvisheden, hvornår en formue er en formue? Når vi arrangerer udlandsture i efteråret til afholdelse i foråret har vi ofte haft brug for en stor økonomisk buffer. Nu håber vi, at Kulturelt Samråd får løst de mange usikkerheder ang. underskudsdækning i de kommende år.

 

Året 2008-2009 i Aabenraa Kunst & Musikforening:

Foredragsrækken med museumsinspektør mag. art Ole Jul blev afholdt over tre aftener d. 25/2, 3/3 og 10/3 i samarbejde med Sønderborg Kunstforening. Desværre svigtede Sønderborgs medlemmer de sidste to foredrag, og så bliver kursusrækken på tre foredrag i rap for dyr for vores forening. Men det har været et rigtigt godt samarbejde med Ole Jul.

Søndag d. 16. marts havde vi vores fødselsdagskoncert for Bach med Raphaëlis Consort i Sct. Nicolai Kirke. Koncerten arrangeres af Mogens Mølskov og Sct. Nicolai Kirke og vi sætter stor pris på dette samarbejde, som vores tidligere formand og æresmedlem gør for kammermusikken her i byen.

I Påsken slog vi døren op til en ung og spændende kunstner Søren Brøgger Sørensen i Hans Falcks Hus. Søren Brøgger har haft sin opvækst her i Aabenraa, og det bliver spændende at følge hans udvikling. Som Katrine Kampe sagde i ferniseringstalen: ”hvor er du på vej hen?”

Søndag d. 6. april tog vi på udflugt til Sydfyn. Her besøgte vi billedhuggeren Keld Moseholm i hans fine udstillingsbygning med kig ind til atelieret og gåtur i skulpturhaven. Efter frokosten var vi på Fåborg kunstmuseum, det er altid dejligt at se Fynbomalerne, og sluttede af med Grimmerhus Keramikmuseum i Middelfart. Det er en rigtig perle det museum!

I pinsen var vi lidt over en snes medlemmer, der tog til Edinburgh med fly og tog – det var en lang rejse, men Edinburgh er bare en rejse værd! Der må vi over igen, nu hvor vi kan flyve direkte fra Billund til Edinburgh. Så vil det blive mere attraktivt, for det var en lang togrejse fra London til Skotland. Edinburgh rummer fine kunstmuseer, arkitektur, historie og m.m..

I sommeren 2008 havde vi ikke en klaverkoncert på Højskolen Østersøen, men det råder vi bod på, og i år gentager vi vores succes med Laila Barnat i juli måned.

Vores nye sæson startede i grænselandsudstillingen med Duo Takemitsu. Det er en fin kombination med musik i billedkunstens verden.

Den 27. og 28. september var vi på en to-dagstur til det nye Kunstmuseum ”Fuglsang” på Lolland. Senere tog vi til Sorø og havde en fin aften på Sorø Akademi? Om søndagen besøgte vi Johs. Larsens museum i Kerteminde og i Odense rundede vi af med ”vitalitet” på Fyns Kunstmuseum. Det var nemlig en fantastisk særudstilling. 

Søndag d. 5. okt. var der koncert på Brundlund Slot med Trio Tre Træ – alle musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester. 

I anledning af Kunstmuseet Brundlund Slots 10 års jubilæum afholdt vi koncert på Slottet med kvindetrioen Madame Claude trio, som bl.a. spillede stykker af Per Nørgård specielt komponeret til trioen.

I 2008 sluttede vi året af med gaffelmusikaftenen fredag d. 28. nov. igen på Slottet. Iår havde vi en ny pianist, Christinel Pisalita, og han vil gerne komme igen! Gaffelmusikaftenen er populær og et hyggeligt koncept, som vi selvfølgelig fortsætter med.

Vores første koncert i det nye år, 2009, var med Kvint kvintetten på Slottet. Kvintetten sang a cappella med et repertoire dækkende fra renæssancen over viser til svingende nutids sange. Det er faktisk et nyt tiltag med a cappella og ud fra tilslutningen i salen og publikums begejstring er det noget vi sagtens kan gentage.

Desværre kan vi ikke leve op til Generalforsamlingens annoncerede foredrag med overinspektør Kim Furdal, da han er blevet forhindret. Det er ærgerligt, så vi vil ikke annoncere med en oplægsholder i programmet mere, så vi vil gøre som vi plejer.

 

Vi vil gerne takke jer, vores medlemmer, for at slutte så fint op om vores forskellige arrangementer.

Vi vil også takke Katrine Kampe og Slottet for et konstruktivt og fint samarbejde, og vi synes, at beretningen viser, at vi bruger Slottet alt det vi kan.

Vi vil lige gøre reklame for vores kirkekunst-tur lørdag d. 28. marts. Programmet uddeles netop i aften, på turen skal vi studere kirkekunst i tre kirker og spise på Schackenborg Slotskro, det lover jo godt!

Næste års udlandstur bliver i Kristi himmelfartsferien og muligvis til Oslo, hvor der jo også er mange kunstmuseer, bl.a. Edward Munchs museum og Oslos nye opera.

 

Hermed slutter bestyrelsens beretning 2009. 

 

 

Referat fra generalforsamling i Aabenraa Kunst- og Musikforening

Torsdag d. 5. februar 2009 i Billedsalen på Folkehjem.

 

Tilstedeværende var alle bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Bengtson, Max Ottesen, Bent Jensen, Karin Heisel, Lis Müller, Kirsten Outzen, Jens Fischer og Birgit Støchkel.

Kirsten Bengtson bød velkommen til de ca. 90 fremmødte og bød velkommen til Katrine Kampe, som vil indlede generalforsamlingen ved at præsentere Masterplanen Kulturen i Aabenraa.

Kim Furdal havde sendt afbud og foredraget om Jep Fink udgik.

 

Pkt. 1. Som dirigent blev Sven Brouer Seedorff valgt.

Han konstaterede at formalia var i orden og generalforsamlingen var lovlig varslet.

 

Pkt. 2. Kirsten Bengtson aflagde beretningen, som på forhånd var udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

Beretningen blev godkendt.

 

Pkt. 3. Regnskabet som var sendt ud sammen med indkaldelsen blev gennemgået. Alle noter og baggrunden for kommunens tilskudspolitik blev kommenteret af Bent Jensen.

Regnskabet blev godkendt.

 

Pkt.4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 175 kr. for personligt medlemskab og 250 kr. for husstandsmedlemskab.

 

Pkt.5. Ingen indkomne forslag.

 

Pkt.6. Bent Jensen, Jens Fischer, Lisbeth Petersen og Birgit Støchkel blev genvagt.

 

Pkt.7. Som suppleanter blev genvalgt Birgit Loft og nyvalgt Henning Kipp.

 

Pkt.8. Susanne Åberg og Svend Nielsen var begge villige til genvalg som revisor og Jørgen Simonsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Pkt.9. Jutta Pregaard, gjorde opmærksom på en udstilling i Halmstad om Franciska Clausen og hendes samtidige. Emne for en udflugt?

Katrine Kampe, en kommentar til TELEMUREN i Mastersplanen. I den nye 4 års plan for museet arbejdes der med at sætte fokus på kunsten i det offentlige rum, skulle gerne munde ud i en udstilling og et katalog, også om Ulla Viotti og TELEMUREN

Preben Rasmussen, stor ros for arbejdet med Masterplanen, helt afgørende er at kommunens politikere bakker et sådant projekt op både politisk og økonomisk.

Inger Hansen, stor tak til hele bestyrelsen for dens store arbejde.

Kirsten B reklamerede for foredraget med Hans Jørgen Frederiksen den 28. februar, og fortælte om henvendelsen fra Fyns Kunstmuseum ang. vore billeder på hjemmesiden fra tidligere udflugter.

På grund af KODA-reglerne har webmasteren Gert Søgaard fjernet en del billeder fra Fyns Kunstmuseum på hjemmesiden. Gert opfordrer til at sende fotos fra vore arrangementer til offentliggørelse på hjemmesiden.

Pris for kaffe / te 30 kr., resten betaler foreningen.

Gave til dirigenten med tak for veludført arbejde.

I kaffepausen blev invitation til Kirkekunst foredrag og udflugt uddelt. Medlemmer, som ikke var tilstede, får invitationen tilsendt.

Kaffebord og besigtigelse af ”bortlodningen”.

 

Derefter præsenterede Kirsten og Max de mange fine præmier til bortlodningen.

 

* betyder karantæne i 2 år.

2009: De -*- markerede værker blev vundet af:

Ole Bjørn Petersen Værksted (2160 kr.)                       blev vundet af Louis Dalbo Pedersen

Menno Fahl Gestreifer Langer (2610 kr.)                      blev vundet af Vibeke Kersting

Ole Prip Buket fra min mor (3600 kr.)                           blev vundet af Bodel Callesen

Rasmus Bjørn Olie og Akryl (3250 kr.)                         blev vundet af Katrine Kampe

Obs. Falco Behrendt Märchengarten (1350kr.)        blev vundet af Jytte Mærsk-Møller

(vandt * i 2007)

 

2008: De -*- markede værker blev vundet af:

Ole Bjørn Petersen Maleren i parken *                          blev vundet af Sven B. Seedorff

Otto Beckmann Hafen *                                                blev vundet af Dorrit Jacobsen

Inka Siegel Zeitäume*                                                    blev vundet af Hans Kr. Høier

 

2007: De -*- markerede værker blev vundet af:

Maleri ”Uden titel”af Jes Schrøder                                blev vundet af Jytte Mærsk-Møller

Maleri ”Punktensamler”af Otto Beckmann                   blev vundet af Hanne og Poul Jørgen Hauritz

Ikon ”Guds Moder”af Ingrid Nørgaard                        blev vundet af Anette Duborg

Tryk ”Art Week” af Yngve Riber                                  blev vundet af Inge Marie Larsen

 

2006: De -*- markerede værker blev vundet af:

Radering af Falco Behrendt                                          blev vundet af Magda Fischer

Radering af Ken Denning                                              blev vundet af Niels Åge Nielsen

Maleri af Rich Towle                                                     blev vundet af Preben Sørensen

 

 

 

Alt i alt en vellykket generalforsamling som havde ca.90 deltagere.

 

 

Referat Birgit Støchkel d. 08.02.09.