Vis #
Titel Visninger
2020 Generalforsamling 6.2 referat 30
2019 5.februar Generalforsamling, beretning og referat 423
2018 8. februar Generalforsamling, beretning og referat 897
2017 7. feb Generalforsamling, beretning og referat 1383
2016 4. februar generalforsamling, beretning og referat 1774
2003 18. februar referat fra generalforsamling 1397
2001 22. marts ekstraord. generalforsamling 1368
2001 22. februar referat fra generalforsamling 1370
1998 19. februar referat fra generalforsamling 1318
2015 5.februar beretning og referat 1560
2014 4. februar beretning og referat 1632
2013 5. februar beretning og referat 1504
2012 9.februar beretning og referat 1805
2011 3. februar beretning og referat 1607
2010 11. februar beretning og referat 1880
2009 5. februar beretning og referat 1911
2008 7. februar beretning og referat 1346
2007 22. februar beretning og referat 1412
2006 23. februar beretning og referat 1417
2004 19. februar beretning og referat 1425
2005 24. februar beretning og referat 1405
2002 21. februar beretning og referat 1417
2000 24.februar Beretning og referat 1425
1999 24. februar Beretning og referat 1431
1997 19. februar beretning og referat 1448
1996 14. februar beretning og referat 1449
1995 22. februar Beretning og referat 1454
1994 9. februar Beretning og referat 1453
1993 25. februar Referat og beretning 1377
1992 13. februar Referat og beretning 1520
1991 14. februar Referat og beretning fra generalforsamling 1550
1991 januar Brev til medlemmerne 1478
1990 11. september Brev til medlemmerne 1488
Gamle Årsprogrammer 3911