Vis #
Titel Visninger
2020 Generalforsamling 6.2 referat 80
2019 5.februar Generalforsamling, beretning og referat 468
2018 8. februar Generalforsamling, beretning og referat 963
2017 7. feb Generalforsamling, beretning og referat 1439
2016 4. februar generalforsamling, beretning og referat 1849
2003 18. februar referat fra generalforsamling 1448
2001 22. marts ekstraord. generalforsamling 1418
2001 22. februar referat fra generalforsamling 1423
1998 19. februar referat fra generalforsamling 1368
2015 5.februar beretning og referat 1620
2014 4. februar beretning og referat 1692
2013 5. februar beretning og referat 1555
2012 9.februar beretning og referat 1868
2011 3. februar beretning og referat 1669
2010 11. februar beretning og referat 1946
2009 5. februar beretning og referat 1969
2008 7. februar beretning og referat 1383
2007 22. februar beretning og referat 1466
2006 23. februar beretning og referat 1469
2004 19. februar beretning og referat 1468
2005 24. februar beretning og referat 1462
2002 21. februar beretning og referat 1465
2000 24.februar Beretning og referat 1476
1999 24. februar Beretning og referat 1488
1997 19. februar beretning og referat 1504
1996 14. februar beretning og referat 1495
1995 22. februar Beretning og referat 1516
1994 9. februar Beretning og referat 1498
1993 25. februar Referat og beretning 1429
1992 13. februar Referat og beretning 1577
1991 14. februar Referat og beretning fra generalforsamling 1602
1991 januar Brev til medlemmerne 1527
1990 11. september Brev til medlemmerne 1545
Gamle Årsprogrammer 4038