Vis #
Titel Visninger
2021 Beretning for 2020 38
2021 Referat generalforsamling 2.sept 2021 34
2020 Generalforsamling 6.2 referat 213
2019 5.februar Generalforsamling, beretning og referat 620
2018 8. februar Generalforsamling, beretning og referat 1138
2017 7. feb Generalforsamling, beretning og referat 1620
2016 4. februar generalforsamling, beretning og referat 2079
2003 18. februar referat fra generalforsamling 1597
2001 22. marts ekstraord. generalforsamling 1552
2001 22. februar referat fra generalforsamling 1584
1998 19. februar referat fra generalforsamling 1514
2015 5.februar beretning og referat 1777
2014 4. februar beretning og referat 1846
2013 5. februar beretning og referat 1723
2012 9.februar beretning og referat 2034
2011 3. februar beretning og referat 1844
2010 11. februar beretning og referat 2146
2009 5. februar beretning og referat 2158
2008 7. februar beretning og referat 1504
2007 22. februar beretning og referat 1626
2006 23. februar beretning og referat 1613
2004 19. februar beretning og referat 1624
2005 24. februar beretning og referat 1642
2002 21. februar beretning og referat 1615
2000 24.februar Beretning og referat 1624
1999 24. februar Beretning og referat 1694
1997 19. februar beretning og referat 1656
1996 14. februar beretning og referat 1686
1995 22. februar Beretning og referat 1698
1994 9. februar Beretning og referat 1679
1993 25. februar Referat og beretning 1592
1992 13. februar Referat og beretning 1778
1991 14. februar Referat og beretning fra generalforsamling 1805
1991 januar Brev til medlemmerne 1681
1990 11. september Brev til medlemmerne 1723
Gamle Årsprogrammer 4420