2016 4. februar generalforsamling, beretning og referat

Skrevet af Birgit. Sendt til Skattekisten

 

Beretning 2016

Sidste år fortalte jeg, at vi var blevet indkaldt til møde med formand Tim Wulff fra U& K-udvalget for at høre vores udlægning af byrådsbeslutningen fra 2007, hvor der står, at Kunst & Musikforeningen skal være med til at bestemme, hvad der skal ske med Ulla Viottis Telemur. Billedkunstrådet har foreslået hjørnet ved Flensborgvej ved vandet lige over for Rådhuset, og den placering syntes vi da var rigtig god. Men Tim Wulff ville gerne have at vi prøvede at finde alternative placeringer. Og det har vi gjort. Desværre er vores bedste bud på privat grund og derfor ude af vore hænder, selvom Tim Wulff virkelig var begejstret for ideen. Det er meningen, at genplaceringen af telemuren skal på 2017-budgettet. Forvaltningen besigtigede telemuren i oktober, græsset omkring kunstværket vil fortsat blive slået og værket vil under alle omstændigheder blive efterset ifm. en genopstilling lover Tim Wulff. Det bliver spændende at høre hvilken placering udvalget og Tim Wulff vil gå efter, og når der er nyt vil både vi og Billedkunstrådet blive indkaldt igen.

Og nu sidder I nok og er meget spændt på vores genplaceringsplan, men det kan vi desværre ikke offentliggøre, fordi placeringen kræver at ejeren vil gå med til det. Den del vil Tim Wulff tage sig af, hvis altså der er stemning for det i udvalget. Under alle omstændigheder er det en placering, som ingen tidligere har foreslået, placeret i byrummet med et betydelig løft til kvarteret, centralt og som Telemuren var det i sin tid. Temmelig genialt.

Vores næstformand og kasserer er med i et ”Unikt samarbejde der giver mere kultur til borgerne”, som der har stået i avisen. Det er et samarbejde med både kommunale instanser, erhvervslivet og os. Således deltager Sønderjyllandshallen, Nygadehuset, Compas Congres Center, Campusrådet, Business Aab. Gazzværket og Aab. Kommune. Der er allerede udgivet to foldere, hvor alle events for de næste halve år er i. Den næste folder bliver faktisk husomdelt.

Samarbejdet og folderen vil give et bedre overblik over kulturudbuddet i byen og viser også et sammenhold om kulturlivet i Aab. Koordineringen af arrangementerne i byen bliver bedre, så der ikke er sammenfald med to musikbegivenheder.

Som tidligere år har vi også bevilget penge til Slottet til indkøb af nyt kunstværk, og lever dermed op til vedtægternes mål.

Vi vil også igen opfordre vores medlemmer til at invitere gæster med til alle vores arrangementer også ind- og udlandsturene. Foreningen aktiviteter har igen i år været mange og vores medlemmer har støttet fint op om de forskellige arrangementer

Året i Aabenraa Kunst & Musikforening:

Søndag d. 15. marts spillede Flensburger Bach-Ensemble i Høje Kolstrup Kirke i anledning af Bachs fødselsdag. En koncert vi laver sammen med Aab. Menighedsråd og som sædvanlig trækker mange musikelskere til.

Påskeudstillingen 2015 i Hans Falcks Hus var i år med keramikeren Lene Røhrig Kjær, tidligere aabenraaer, nu bosat på Lolland. Lene kaldte udstillingen ”Mellem Hjem”, fordi hun lige var flyttet fra et sted til et andet. En dygtig keramiker det er Lene i hvert fald.

I endagsturen til Løgumkloster lørdag d. 18. april deltog rigtig mange medlemmer. Og vi blev guidet rundt på allerbedste vis i Løgumkloster med refugiets lækre køkken som fast base, for vi fik både morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe og kage.

På Kunstmuseet Brundlund Slot kunne vi onsdag d. 22. april høre foredrag om Oluf Høst ved museumsinspektør Ole Jul som optakt til Bornholmerturen i Kristihimmelfartsferien. Det var et inspirerende foredrag, der netop gav appetit til turen og Bornholm.

Og 3 uger senere var vi så på vej til Bornholm i bus. Turen og vores arrangementer forløb efter planen, næsten da. Bornholm er så smuk og har så meget kunst, fine kunstmuseer og kunsthåndværk at byde på, at turen fik os gjort mætte for en tid. Men man har lyst til at tage derover igen – nu skal man bare huske passet!

Vores nye sæsonprogram starter altid med en koncert Grænselandsudstillingen i Sønderjyllandshallens rammer. De sidste tre år har undertegnede også laver en rundvisning inden koncerten. Vi håber det er et ok tilbud vi har fundet på der. Koncerten var med Violin Duo Gitana og Kajetan.

Rundvisningen i Mediehusets kunstsamling blev et tilløbsstykke meget hurtigt og var en rigtig god oplevelse onsdag d. 2. september om eftermiddagen og se den smukke bygning inde fra.

Jazz-tivalen 2015 løb af stablen lørdag d. 19. september og varede fra 14.30 – 22.15 på Aab. Friskole. Der deltog 20 medlemmer fra vores forening, mens der i alt kom ca. 250 til festivalen. Det er et nyt arrangement ift. jazz og vinsmagningen. Og vi vil gerne høre, hvad I siger til, at vi deltager i ”jazz-tivalen” fortsat?

Lørdag d. 26. september tog vi på weekendtur til Odsherred. Vi startede i Kalundborg, kørte til Holbæk og opdagede, at Holbæk har rigtig meget kunst i byrummet med deres vægmalerier – flot og spændende kunst på højt niveau. Det var en øjenåbner! Søndagen var vi i Asnæs og nåede at se John Kørners fantastiske udstilling på sidste udstillingsdag.

Pianisten Ulrich Stærk spillede koncert søndag d. 1. november på Deutsches Gymnasium, hvor rigtig mange hørte en fin 1. afdeling med Ulrich Stærks egne valgte klaverstykker, mens 2. afdeling var en ønskekoncert fra publikum. Ulrich Stærk er modtager Af Aab. Musikpris 2015.

Endagsturen til Clay Keramikmuseum, Middelfart fik ikke mange medlemmer med til dette fine museum, men heldigvis havde vi et bussamarbejde med Højskolen Østersøen. Og sikke et flot keramikmuseum Middelfart har fået. Brandes-udstillingen var helt uovertruffen i de flotte rammer ud til Lillebælt.

 

Fredag d. 27. november afviklede vi vores nye Jule-komsammen på Brundlund Slot, hvor vi først får rundvisningerne af Katrine Kampe og Bente Sonne i Slottes aktuelle udstilling og derefter står det på masser af fællessangene akkompagneret af Bente Pårup, gløgg og småkager, helt gratis. Heldigvis kom slotsnissen forbi denne eftermiddag.

Nytårskoncerten med Dreamers’ Circus trak fuld hus (175 i alt) fredag d. 1. jan. 2016 på Højskolen Østersøen. Det var det tre mands store folk-musicband vist ikke helt klar over og blev vældig overrasket og spillede sig fuldt ud og måtte give op til flere ekstranumre. Sikken en koncert! Det er et super samarbejde vi har fået med Højskolen.

Søndag d. 24. januar var der igen klassisk koncert med lærere fra Musikskolerne i Flensborg og Aab. i Sønderjyllandshallens foyer og som sædvanlig en rigtig god oplevelse.

Foredraget torsdag d. 28. januar på Slottet om Kunstnerkolonien ved Egernsund trak også fuld hus – vi kunne ikke være flere! Museumsinspektør Iben Johansen fortalte og åbnede vores øjne for en spændende kunstnerkoloni, de fleste af os aldrig har hørt om før. Iben holder foredrag på slottet d. 10. marts, så der er mulighed for at lære denne koloni bedre at kende. Udstillingen varer frem til 1. maj.

Med ca. 380 hoveder/medlemmer kan vi gå det nye år i møde med fornyet energi! Vores kasserers regnskab bliver mere og mere udfordret og derfor har vi bestemt, at der skal en professionel bogholder med for at afhjælpe Bent med det store og temmelig besværlige arbejde.

Og hermed er bestyrelsens beretning for 2015-16 færdig.

 

Referat fra generalforsamling torsdag d. 4. februar 2016 kl. 19.30 på Folkehjem.

 

Tilstede var bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Bengtson, Max Ottesen, K. Bent Jensen, Kirsten Outzen, Lars Engraf, Lisbeth Petersen og Birgit Støchkel. Afbud fra Lis L. Müller.

 

Forud for selve generalforsamlingen fortalte Erik Sennels i Billedsalen om Folkehjems historie, og om nogle af de portrætterede, om fotografierne i foyeren og afsluttede i Kongesalen med nogle historier fra sin tid som tilflytter til grænselandet og ”medarbejdende forpagtermand” på Folkehjem.

 

Formand Kirsten Bengtson bød velkommen til de ca. 115 fremmødte, og Erik Sennels fik sin gave for den spændende fortælling og omvisning.

 

Pkt. 1.Valg af dirigent.

Som dirigent blev Sven Brouer Seedorf foreslået og valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet, indkaldelsen som var udsendt som mail / B-post, var modtaget d. 16. januar og formalia dermed i orden. Ingen indsigelser.

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.

Kirsten Bengtson aflagde beretningen, som på forhånd var udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

Der var ingen spørgsmål og kommentarer fra salen Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Beretningen lægges på hjemmesiden.

 

Pkt. 3.Aflæggelseaf revideret regnskab

Regnskabet, som nu er revideret og underskrevet, kunne hentes ved indgangen / gevinstbordet.

Bent Jensen forelagde regnskabet og gennemgik alle noter. Mange aktiviteter og noget underskud, bestyrelsen arbejder gratis, men der ydes om muligt et tilskud til rejsearrangørerne for deres arbejde og researchudgifter og der gives fri entre i koncert og foredrag, undtaget Nytårskoncerten.

Underskudsdækningen fra kommunen havde været på 31.323 kr., og formuen er reduceret med 7.253.54 kr.

Gave til Slottet på 15.000 kr. til køb af maleri

Medlemmerne opfordres endnu engang til at tilmelde sig maillisten i denne dyre porto tid.

Enkelt spørgsmål besvares, ellers ingen bemærkninger eller kommentarer. Regnskabet godkendt.

 

Pkt. 4.Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret 175 kr. for personlig kontingent og 275 kr. for husstandskontingent. Godkendt.

 

Pkt. 5.Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På grund af § 9 vedtægtsændringen sidste år er der i år 5 medlemmer på valg. For at løse dette problem foreslås at Lars Engraf vælges for 1 år.

På valg er Kirsten Bengtson, Max Ottesen, Lis Müller, Kirsten Outzen og Lars Engraf, som alle modtager genvalg, alle genvalgt med akklamation.

 

Pkt. 7. Valg af 2 suppleanter

Som suppleanter blev valgt Jens Østergaard Larsen (1. suppl.) og Antje Pallesen (2. suppl).

Med akklamation.

 

Pkt.8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Susanne Åberg og Svend Nielsen blev genvalgt som revisorer og Jørgen Simonsen blev genvalgt som revisorsuppleant. Med akklamation.

 

Pkt. 9. Eventuelt.

Katrine Kampe fra Kunstmuseet Brundlund Slot havde lovet at fortælle om et nyt initiativ, men ville først komme med nogle faktuelle oplysninger.

Hvert medlem af K&M havde i 2015 bidraget Museet med 43 kr., i 2016 ville beløbet være 27 kr. for dette fik man fri entre, 10 % i museumsbutikken, invitation til fernisering, fri rundvisning ved Julekomsammen og fra 2016 vagt ved døren under arrangementer.

Staten er under økonomisk pres, hvilket også medfører nedskæringer i kommunerne. Der afholdes i Museum Sønderjylland bestyrelsesmøde 22. 2., hvor der skal udarbejdes et sparekatalog.

Der oprettes en kunstklub, medlemskab 200 kr. årligt, fri entre for 2 personer, invitation til ferniseringer og gratis plakat, ikke for at underminere K&M arbejde, men lavpraktisk for at skaffe penge til driften. Forbedret markedsføring skal give flere gæster.

Kirsten B: Kunstklubben vil være en god ide for især udenbys gæster, som ønsker at støtte museet, og for de som alligevel ikke bruger K&M tilbuddene. Der er plads til begge grupper, og alle er selvfølgelig velkomne til at støtte ekstra.

Max: Nytårskoncerten 2017 vil være med Guido Paevatalu mfl. Nyt tiltag i form af fælles arrangement med Højskolen Østersøen om Kunsttur til Documenta i Kassel i sommeren 2017. Forud for turen vil være kursus / foredrag med arkivaren fra Documenta. Det er verdens største udstilling af moderne kunst, som afholdes hvert 5. år.

Der er glemt et tørklæde ved foredraget på Slottet den 28. januar og ejeren efterlyses. Kan afhentes ved skranken på Slottet.

Prisen for kaffe / te er igen i år 40 kr. Foreningen betaler differencen.

Kirsten B. og Max præsenterede årets 37 værker til bortlodning.

Vingave og applaus til dirigenten.

 

Pkt. 10. Bortlodning.

Efter kaffepausen blev der foretaget lodtrækning om de udstillede emner.

Kirsten Bengtson takkede for fremmødet.

 

 

 

Ref. Birgit Støchkel, den 5. februar 2016.