2017 7. feb Generalforsamling, beretning og referat

Skrevet af Birgit. Sendt til Skattekisten

 

 

 

 

 

 

Aabenraa Kunst & Musikforening

Beretning 2017

I vores forenings forholdsvise korte levetid har vi tidligt fået opbygget nogle stolte traditioner. Og flere er kommet til i 00’erne.Da Aabenraa Kunstforening blev slået sammen med Musikforeningen omkring 1990 fik vi i den nye Aabenraa Kunst & Musikforening de første traditioner med koncerterne. Her tænker jeg på Bach-koncerten i Sct. Nicolai Kirke i marts for at fejre Bachs fødselsdag. Vi har dog valgt at bruge og samarbejde med Høje Kolstrup Kirke i de seneste år. Koncerten i Grænselandsudstillingen i august – altid en onsdag – kom der også til. Og den har vi suppleret med en rundvisning i udstilling før koncerten.

 

Gaffel-musikaftenen startede op i Jutta Pregaards galleri i starten af 1990’erne og da Jutta flyttede sit galleri hele to gange, så flyttede vi med – der var plads men ikke til så mange. Til at begynde med lavede bestyrelsens Jørn Ole selv maden men senere fik vi maden fra Holbøl og vi kunne være på Brundlund Slot. Her kunne vi være mange flere. Det arrangement har vi måtte lave i en meget mindre udgave, fordi gaffelmusikarrangementet sled hårdt på kræfterne i bestyrelsen. Vi håber dog, at I synes, at vores nye tiltag med Julekomsammen på Slottet er en god erstatning. Vi i bestyrelsen synes det er hyggeligt og nogle fine rundvisninger vi får på Slottet.

 

En af de sidste traditioner kom til sidst i 00’erne er Nytårskoncerten på Højskolen Østersøen i samarbejde med højskolen. De sidste 5 år har alle pladser været udsolgt. Det er blevet en kæmpe succes og en fin start på et nyt år.I 2001 startede vi stort ud med en udlandstur til Berlin i bededagsferien. Siden da har det været en fast tradition med udflugt i Bededagsferien eller Kristi Himmelfartsferien, som betyder en overnatning mere, når vi skal køre langt eller flyve. Det er også blevet en tradition, at vi laver en indlandstur med enten en eller to overnatninger til et sted i DK i efteråret (sept.-okt.). Vi har dog været i Lübeck i november. kommet til at konkurrere med hinanden – det har vi lært af og gør det ikke en anden gang

 

Her i dette forår har vi dog ændret på traditionen, men kun for i år. For vi vil så gerne udbyde en tur til Documenta i Kassel, men den åbner først i juni. Vi har derfor valgt kommet til at konkurrere med hinanden – det har vi lært af og gør det ikke en anden gangFor at støtte vores Kunstmuseum Brundlund Slot har vi valgt at betale for de to rundvisninger til Julekomsammen og vi støtter Slottet i år med 15.000 kr. til indkøb af et maleri - et portrætbillede malet af C.A. Jensen købt på en Bruun Rasmussen- auktion i januar. Maleriet kommer selvfølgelig til at pryde i vores program til næste sæson.Når vi tæller hovederne sammen er vi 380 medlemmer. Og vi medlemmer er uden at fornærme nogen nok alle fra det moderne samfund – industrisamfundets tid. Vi er opdraget i fællesskaber og holder derfor også af at være i en forening, der foretager sig noget aktivt sammen over et helt år. Men det gør generationen i det senmoderne samfund ikke. De vil ikke binde sig for tæt og plukker mere i det de deltager i – noget her noget der. I sociologien kalder man andre grupperinger for neostammer. Her er der tale om fællesskaber, der opstår i forbindelse med specielle oplevelser, altså en konkret begivenhed. Man er sammen meget intenst men i kort tid. Sådanne arrangementer kan vi også tilbyde fx Nytårskoncerten og Grænselandskoncerten, hvor der er mange der møder frem. Men det er nu stadig os der er født i det moderne samfund, der kommer. På et tidspunkt vil der måske ikke være nogen til at tage over denne bestyrelse – det må vi ikke håbe og foreløbig er vi still going strong!!

 

Året i Aabenraa Kunst & Musikforening:

Søndag d. 20. marts fejrede vi Bachs fødselsdag med en koncert i Høje Kolstrup Kirke med Zimmermann Ensemble under ledelse af Lars Colind Wolf. Som sædvanlig med stor opslutning til koncerten, som blev afviklet med stor professionalisme.

Den tidlige påske gjorde, at vi allerede kunne holde fernisering på vores Påskeudstillingen skærtorsdag d. 24. marts i Hans Falcks Hus. Det var vores medlem Susan Bleeg, der udstillede malerier med titlen: ”Du glade verden – smil til verden, så smiler verden til dig”. Og det var en glad verden vi så på malerierne. Udstillingen trak virkeligt folk til og Susan fik solgt meget og fik nye bestillinger med hjem. 

Søndag d. 3. april tog vi på en endagstur til Odense med stor deltagelse af rigtig mange medlemmer. Først så vi det Nordatlantiske Hus, der ligger så smukt ved vandet. Efter frokost besøgte vi Jens Galschiøts atelier og galleri, hvor kunstneren var vores guide. Og det gjorde han fortræffeligt. Han indførte os både personligt og professionelt i sin karriere og viste os rundt sit kæmpestore atelier. Alle var vildt begejstrede. Vi købte en lille bronzefigur som er med i bortlodningen i dag. Vi sluttede af på Det nye Brandts.

For at varme op til turen til Arnhem og Krüller-Müller Museum holdt vi et foredrag om Van Gogh på Kunstmuseet Brundlund Slot onsdag d. 14. april. Et flot foredrag af Signe Jacobsen, tidl. Vejle Kunstmuseum, der gav udsyn til at studere van Gogh yderligere på turen. 

Bededagsferien lå allerede i april fra fredag d. 22. april til søndag d. 24. april. Mange deltagere og et fantastisk program, der gjorde turen meget vellykket. Kulminationen var selvfølgelig Krüller- Müller Museet, hvor vi stort set tilbragte hele lørdagen. Vi var sidst på museet i 2005, hvor der var lukket af for flere sale, og her på turen kunne vi så se udstillingen i de nye lyse lokaler, der gjorde det godt for bl.a. van Gogh malerierne. Personligt synes jeg bedst om denne samling af van Gogh, selvom van Gogh-museet i Amsterdam har en meget større samling, så er det på Krüller-Müller nogle af de bedste malerier.

Den 30. april var Aabenraa Kunst & Musik værter til ”Folk Baltica” – et kommunalt arrangement, hvor Lars Lilholdt bl.a. medvirkede i.

Vores nye sæson 2016-17 startede onsdag d. 24. august i Grænselandsudstillingen i Sønderjyllandshallens rammer. Først med en rundvisning ved undertegnede, som undrede sig lidt over, at jeg havde mistet 1/3 af tilhørerne mindst de sidste 10 min. – Men det var min egen skyld – jeg skulle ikke have lukket deltagerne ind i hulen midt i lokalet! Senere skulle vi høre swingende jazz med Vuust, Vuust og Esbjerg og det var en fantastisk fin oplevelse. Og jazzen trak fuldt hus i foyeren.

Mere jazz fik vi til Jazz-tivalen 2016 på Aab. Friskole lørdag d. 17. september og varede fra 14.30 – 22.00. Der var tre gode navne på plakaten bl.a. Jesper Thilo, som også kom (han har det jo med at aflyse). Og det var værd at høre.  Efterårets weekendudflugt gik til de ny renoverede kunstmuseer i Aalborg og Skagen. Om lørdagen så vi ”Kunsten og det nye Musikhus i Aalborg. Begge huse med guider. Det var rigtig spændende at se hvilke tanker for akustik til de tre forskellige koncertsale Musikhusets arkitekter havde gjort sig. Om søndagen tog vi til Skagen og så Skagens Museum og også her med rundvisning. Udstillingen var hængt op som da Museet åbnede i sin tid – Salonophængning kaldes det. Væggene var plastreret til med Skagensmalernes billeder. Efter frokost så vi Anna og Michael Anchers hus. En vellykket weekendtur.

Torsdag d. 6. oktober var det to lokale kunstnere, der var i fokus i overinspektør Katrine Kampes foredrag om Jes Schrøder og Karin Lind, som netop udstillede på Slottet. Det var en øjenåbner og en fin introduktion og forståelse for de to kunstneres værker.

Knap så mange hørte koncerten med Jutlandia Saxophone Quartet i Nygadehuset lørdag d. 12. november kl. 15. Kvartetten spillede så godt men desværre kun med 15 tilhørere. Måske er tidspunktet ikke rigtigt?

Året 2016 sluttede vi af med vores lille hyggelige Julekomsammen på Brundlund Slot fredag d. 25. november fra kl. 16-18. Vi blev rundvist af Katrine Kampe og Bente Sonne i Slottets nye ophængning af egne værker af alle de kendte kunstnere – det er en super flot udstilling i Salonophængning – så der er meget at se på. Flot kurateret af museumsinspektør Morten la Cour. Udstillingen har titlen: ”Atelieret som legeplads”. Bagefter stod det på det på masser af fællessange akkompagneret af Bente Pårup, gløgg og småkager. Heldigvis kom slotsnissen ned denne eftermiddag.

Igen i år var hele salen på Højskolen Østersøen fyldt op af forventningsfulde operaelskere søndag d. 1. januar 2017 kl. 15.00. Nytårskoncerten var i år med operasanger Guido Paevatalu, der introducerede sangene med et glimt i øjet og sang kendte operastykker akkompagneret af et tremands-ensemble. En fin stemning skabte Guido.

Søndag d. 22. januar var der klassisk koncert med lærere fra Musikskolerne i Flensborg og Aab. i Sønderjyllandshallens foyer og som sædvanlig en rigtig god oplevelse og velbesøgt.

I 2016 mistede vi foreningens æresmedlem Axel Hansen. Axel havde været med fra starten i 1987 og stoppede midt i 00’erne. Axel har holdt rigtig mange ferniseringstaler og holdt enkelte foredrag, især om sit elskede Skagen. Gennem året 2016-17 har vi mistet flere af vores medlemmer og sammen med Axel Hansen vil jeg sige: tak og ære være deres minde. Og hermed er bestyrelsens beretning for 2016-17 til ende.

 

 

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 19.30 på Folkehjem.

 

Tilstede var bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Bengtson, Max Ottesen, K. Bent Jensen, Lis L. Müller, Kirsten Outzen, Lisbeth Petersen, Lars Engraf og Birgit Støchkel.

 

Formand Kirsten Bengtson bød velkommen til de ca. 110 fremmødte

Før selve generalforsamlingen spillede Marimbagruppen fra Flensborg / Aabenraa Musikskole under ledelse af Holger Schreiber, de tre unge musikere Philip og Daniel Möllgaard på marimba og Justus på bare 9 år på trommer gav en fantastisk flot, meget varieret koncert og høstede kæmpestort, stående bifald fra salen.

 

Pkt. 1.Valg af dirigent.

Som dirigent blev Sven Brouer Seedorf foreslået og valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet, indkaldelsen som var udsendt som mail / B-post, var modtaget d. 21. januar og formalia dermed i orden. Ingen indsigelser.

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.

Kirsten Bengtson aflagde beretningen, som på forhånd var udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

Der var ingen spørgsmål og kommentarer fra salen. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Beretningen lægges på hjemmesiden.

 

Pkt. 3.Aflæggelseaf revideret regnskab

Regnskabet, som nu er revideret og underskrevet ligger på alle bordene. Bent Jensen forelagde regnskabet og gennemgik alle noter. Mange aktiviteter og for første gang i flere år et lille overskud.

Underskudsdækningen fra Kulturelt Samråd har været på 13.327,75 kr.

Gave til Slottet på 15.000 kr. til køb af maleri, ligesom vi nu også betaler for ekstra vagt ved vore aftenarrangementer og for rundvisere ved Julekomsammen,

Ingen bemærkninger eller kommentarer. Regnskabet godkendt.

 

Pkt. 4.Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret 175 kr. for personlig kontingent og en forhøjelse til 300 kr. for husstandskontingent, begrundet i forventede øgede udgifter og støtte til Kunstmuseet Brundlund Slot. Godkendt.

 

Pkt. 5.Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår nogle justeringer af vedtægterne

§5, ændres til, Kunstmuseet Brundlund Slots overinspektør,

§11, Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, er flyttet fra §14,

§13, …udpeges til Kunstmuseet Brundlund Slots lokalråd,

§14, Overinspektøren for Kunstmuseet Brundlund slot …….

 

Ændringerne vedtages med applaus

 

Pkt. 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er K. Bent Jensen, Birgit Støchkel, Lisbeth Petersen og Lars Engraf, som alle modtager genvalg, alle genvalgt med akklamation.

 

Pkt. 7. Valg af 2 suppleanter

Som suppleanter blev valgt Jens Østergaard Larsen (1. suppl.) og Antje Pallesen (2. suppl).

Ikke andre emner. Med akklamation.

 

Pkt.8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Susanne Åberg blev genvalgt som revisorer, Jørn Gam blev nyvalgt revisor og Jørgen Simonsen blev genvalgt som revisorsuppleant. Ikke andre emner. Med akklamation.

 

Pkt. 9. Eventuelt.

Svend Nielsen, som har ønsket at fratræde som revisor, takkes for et stort og meget fint samarbejde, en vingave er på vej.

Kirsten B. reklamerer for turen til Sønderborg 1. april, hvor Inger Lauridsen er guide, invitation udsendes snart.

Der er forsat muligt at tilmelde sig turen til Nordsjælland og Kassel, helst før 1.marts, begge ture bliver gennemført.

Prisen for kaffe / te er igen i år 40 kr. Foreningen betaler differencen.

Kirsten B. og Max præsenterede årets værker til bortlodning.

Vingave og applaus til dirigenten.

 

Pkt. 10. Bortlodning.

Efter kaffepausen blev der foretaget lodtrækning om de udstillede emner.

Kirsten Bengtson takkede for fremmødet.

Generalforsamlingen sluttet kl. 22

 

 

Ref. Birgit Støchkel, den 8. februar 2017.