2010 11. februar beretning og referat

Skrevet af Birgit. Sendt til Skattekisten

Aabenraa Kunst & Musikforening

 

Beretning 2010

I beretningen for 2005 nævnte vi den nye kommunalreform og en ny stor Aabenraa kommune. På den kulturelle økonomiske side har de første år i den nye kommune været noget uforudsigelige. Men disse problemer er nu løst og Kulturelt Samråd fungerer, som vi alle håbede på, da Samrådet blev oprettet (Samrådet afløste det tidligere Kultursamvirke), og vi kan igen få underskudsdækning til vores arrangementer.

Aabenraa Kunst & Musikforening er blevet kendt for vores store rejseaktivitet både indenlands og især udenlands. I 2009 var vi på en bustur til de sønderjyske kirker, til Dresden, til København og til øen Föhr. Og den linje fortsætter vi i 2010/11.

 

Året 2008 – 2009 i Aabenraa Kunst & Musikforening

Kunst i kirken var tema for foredraget med lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen lørdag d. 28. febr. på Brundlund Slot. Det var middelalderens kunst, grundlag og tendenser, der var i fokus. Og samme fokus var der på den guidet éndagstur til Broager, Møgeltønder og Brøns kirker. Tre smukke kirker med hvert sit specielle præg, men også tydelige gentagelser i de tre kirker. Turen var den 28. marts. Kunst i kirken videreføres igen i år den 20. marts, hvor det er både den helt nye kunst af Bjørn Nørgård og den ældre i Jelling Kirke vi skal besøge.

Søndag d. 22. marts var der traditionen tro vores fødselsdagskoncert for Bach i samarbejde med menighedsrådet for Sct. Nicolai Kirke. Hvem spillede?

Vores påskeudstilling i Hans Falcks Hus var Lone Essendrop, et rent multitalent, der udstillede sine flotte akvareller, der klædte væggene fint i Hans Falcks Hus.

I Bededagsferien tog vi af sted til Dresden, hvor vi startede med en guidet byrundtur i det smukke genopbyggede Dredsen. Vi så Gemäldegalerie Alte Meister, hvis kunstsamling er et af verdens bedste. Vi var på udflugt til Schloss Pillnitz og i Frauenkirche hørte vi to korværker med Dresdener Phillharmonie. Det var en stor oplevelsestur, og byen renoveres og opbygges hele tiden, så om et år er der sket meget nyt.

Efter en pause i sommerkoncerten med pianisten Laila Barnat, var hun tilbage på Højskolen Østersøen sammen med Zoe Saubat på cello, hvor de spillede værker af Chopin og Prokofjev for en fuld sal den 9. juli. Dejligt at kunne samle så mange tilhørere på en sommeraften. I bestyrelsen vil vi gerne takke Karin Heisel for denne oplevelse, for Laila Barnat er Karins niece og det er Karins store arbejde, der gør koncerten muligt.

På Grænselandsudstillingen 2009 onsdag d. 19. aug.  spillede Den nye Slevigske Strygekvartet både nye og klassiske værker i Grænselandsudstillingen rammer. Det er en meget fin tradition med kunst og musik og helt i tråd med vores forenings navn.

I weekenden 12.-13. sept. tog vi på tur til Kbn., hvor vi fik en fin rundvisning i den nye DR-by og senere var til koncert i DR Koncerthuset – en hel fantastisk oplevelse, hvor der blev spillet på næsten alle vore sanser. Om søndagen besøgte vi Ordrupgaard og så Finn Juhls hus og en særudstilling med Edward Munch og senere tog vi til Willumsens Museum i Frederikssund. En meget vellykket tur, hvor overnatningen skete i helt specielle kunstnerisk udsmykkede rum på Hotel Fox.

Igen lørdag den 10. okt. var vi på udflugt til øen Föhr for at se det nyåbnede Museum Kunst der Westküste, hvor vi fik en fin guidet rundvisning af museets flotte malerier. Senere kørte vi i bus og så stort set resten af øen, mens regnvejr og blæst trak op.

Søndag den 31. okt. var der koncert med Duo Feroce, som blev en solokoncert med Julia Tabakova på det nye koncertflygel på Det tyske Gymnasium. En dejlig pianistinde på et fremragende flygel.

Desværre måtte vi aflyse foredraget med museumsinspektør mag. art. Karen M. Olsen om yngre danske kunstnere med fokus på Rasmus Bjørns udstilling på Brundlund Slot. Foredraget blev efterfølgende gennemført lørdag d. 9. jan., det var jo vigtigt at holde det inden udstillingen blev taget ned. Vi takker Karen for foredraget og håber selvfølgelig, at hun vil berige os med andre foredrag med tiden.

Vi sluttede året af med gaffelmusikaftenen fredag d. 27. nov. og netop pga. Rasmus Bjørns udstilling på Brundlund Slot, så kunne vi ikke holde aftenen på Slottet. I stedet blev det henlagt til seminariet på Vestergade. Og det var hyggeligt, at vi alle kunne se og høre hinanden på én gang. At køkkenfaciliteterne var tæt på og professionelt udstyret, og karlekammerkoret med 6 mænd og 1 kvinde sang lystigt. Ulla læste julehistorier og Slotsnissen fandt vej via sin GPS.

Vi har haft mange overvejelser om, hvordan vi skulle tackle det i 2009 og vi har været meget tilfredse med seminariet, men i 2010 er vi igen tilbage på Slottet i kunstens rammer.

Søndag d. 31. jan. var der koncert med Kassandra Kvartetten på Brundlund Slot, der spillede traditionelt kvartetrepertoire kombineret med populærmusik. Før koncerten blev der holdt Fernisering på Slottets nye udstilling – en kombination, der kunne bruges igen!

Tak til vores medlemmer for jeres opslutning til vores arrangementer, og vi vil også takke Katrine Kampe og Brundlund Slot for det altid fine samarbejde.

Der er nu ikke mere gratis adgang til Slottet, så nu har I rigtigt glæde af jeres medlemskort, som giver gratis adgang til museet.

I bestyrelse trådte Jens Fischer ud af bestyrelsen i foråret pga. arbejdspres og derfor trådte vores udvalgte 1. suppleant Henning Kip ind. Desværre må vi i dag sige farvel til Karin Heisel, da Karin har fået andre store opgaver i de næste år. Vi ved, at Karin gerne vil hjælpe os i en presset situation og det er netop kendetegnet for Karin: din store hjælpsomhed og energi samt behagelige væsen. Det er allerede 2. gang du har siddet i denne forenings bestyrelse, så vi siger tusind tak for dit arbejde. 

Kirkekunstturen d. 20. marts vil vi også gøre lidt reklame for i aften og lig sidste år uddele programmet i aften.

Hermed slutter bestyrelsens beretning 2010.

 

Referat fra generalforsamling i Aabenraa Kunst- og Musikforening

Torsdag d. 11. februar 2010 i Billedsalen på Folkehjem.

 

Tilstedeværende var bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Bengtson, Max Ottesen, Bent Jensen, Karin Heisel, Lis Müller, Lisbeth Petersen, Henning Kipp og Birgit Støchkel. Der var afbud fra Kirsten Outzen.

Kirsten Bengtson bød velkommen til de ca. 80 fremmødte og til overinspektør, cand.mag. Kim Furdal ISL, som ville indlede generalforsamlingen med et foredrag i ord og billeder om Aabenraa arkitekten Jep Finks liv og virke i Syd - og Sønderjylland.

 

Pkt. 1. Som dirigent blev Sven Brouer Seedorff valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og formalia i orden.

 

Pkt. 2. Kirsten Bengtson aflagde beretningen, som på forhånd var udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer. Der var vingave til Karin Heisel for hendes store arbejde og engagement.

Der var ingen spørgsmål til beretningen. Blev godkendt.

 

Pkt. 3. Regnskabet, som nu er revideret og underskrevet, var sendt ud sammen med indkaldelsen. Regnskabet og alle noter blev gennemgået af Bent Jensen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

 

Pkt.4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 175 kr. for personligt medlemskab og 250 kr. for husstandsmedlemskab. Godkendt.

 

Pkt.5. Bestyrelsen foreslår ændring af § 6 sidste afsnit:

”Et medlem, der vælger en gevinst til en værdi af 10 % af det i budgettet afsatte beløb til kunstindkøb, er udelukket fra at deltage i de 2 efterfølgende trækninger”.

Afsnittet ønskes slettet.

Kirsten Bengtson og Bent Jensen begrundede vedtægtsændringen i at slippe for det store kontrolarbejde og undgå mistænkeliggørelse af medlemmerne.

Hvis ændringen besluttes kan den træde i kraft fra nærværende generalforsamling.

Forslaget vedtages med applaus.

Ingen andre indkomne forslag.

 

Pkt.6. Kirsten Bengtson, Max Ottesen, Kirsten Outzen og Lis Müller blev genvagt. Karin Heisel havde ønsket at fratræde grundet andet arbejde, bestyrelsen foreslog Mette Ege Petersen, som blev valgt. Der var ingen andre kandidater.

 

Pkt.7. Som suppleanter blev nyvalgt Vibeke Kersting (1.suppleant) og genvalgt Birgit Loft. (2. suppleant). Hverken Vibeke eller Birgit var til stede.

 

Pkt.8. Susanne Åberg og Svend Nielsen blev genvalgt som revisorer, og Jørgen Simonsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Pkt.9. Kassereren fortalte, at der er nu 28 tilmeldte til Oslo - turen. Der kan fortsat ske tilmelding.

Katrine Kampe, status på Masterplanen. Det er besluttet at arbejde videre med delelementer fra planen med udgangspunkt i Brundlund området. I samarbejde med Museum Sønderjylland, Aabenraa kommune og div. fonde arbejdes for at muliggøre opførelse af en udstillingspavillion.

Kirsten B.: oplyste pris for kaffe / te 30 kr.(resten betaler foreningen) og gjorde samtidig lidt reklame for Oslo - turen og ide om tur til Ruhr - distriktet 2011.

 

Vingave til dirigenten med tak for veludført arbejde.

 

I kaffepausen blev invitation til Kirkekunst udflugt i marts uddelt. Medlemmer, som ikke var til stede, vil få invitationen tilsendt.

 

Kaffebord og besigtigelse samt præsentation af de mange fine præmier til bortlodningen.

Karantæne reglen er nu bortfaldet og alle kunne deltage i bortlodningen.

Jutta Pregaard var lykkens gudinde.

 

Alt i alt en vellykket generalforsamling, som havde ca.80 deltagere.

 

Der er konstituerende møde hos Katrine Kampe den 11. marts kl. 19.

Dagsorden udsendes senere.

Referat Birgit Støchkel d. 12.02.10.