2015 5.februar beretning og referat

Skrevet af Birgit. Sendt til Skattekisten

Aabenraa Kunst & Musikforening

Beretning 2015

Sidste år fortalte jeg, at bestyrelsen ville gå i tænkeboks mht. Gaffelmusikaftenen. Og faktisk skete ændringen hurtigere end vi havde regnet med pga. Svend Wiig Hansen-udstillingen: Gigant. Og Gigant – det er udstillingen! Vi kunne ikke holde Gaffelmusikaftenen på Slottet og Seminariets kantine er blevet udliciteret, så det blev for dyrt. Resultatet af alle vores overvejelser sammen med Katrine Kampe, blev Jule-komsammen-arrangementet på Slottet fra kl. 16-18 med gløgg og småkager.

Jule-komsammen bød på rundvisninger i Gigant-udstillingen og på mange fællessange. Desværre var slotsnissen blevet sur over, at vi havde rykket tidspunktet, så han ville ikke ned fra loftet. Det regner vi med at han kommer ned i år. Bestyrelsen har evalueret, at vi gentager Jule-komsammen her i 2015. Vi vil også opfordrer jer til at komme ud på Slottet og se den prægtige udstilling, Gigant, som er forlænget til 15. marts. Katrine Kampe har været primus motor for Svend Wiig Hansen-udstillingen, og den fortjener Katrine en meget stor ros for.

Ulla Viottis Telemur rører igen på sig og vi er blevet inviteret til møde med formand Tim Wulff fra U& K-udvalget for at høre vores udlægning af byrådsbeslutningen fra 2007, hvor der står, at Kunst & Musikforeningen skal være med til at bestemme, hvad der skal ske med Telemuren. Vi er spændt på om mødet byder på mere fx en evt. ny placering. Kunstrådet har foreslået hjørnet ved Flensborgvej lige over for Rådhuset, og den placering synes vi er rigtig god, måske endda optimal ift. at Telemuren har stået i depot siden 2007. Det vil være så fint, hvis telemuren igen kom frem i lyset og til offentlig beskuelse igen – det fortjener den så sandelig.

Bestyrelsen har aftaler med de tre andre musikforeninger i regionen i Haderslev, Sønderborg og Tønder. Hvis I møder frem til koncerter i disse musikforeninger får I også rabat som hos os ved at vise jeres medlemskort. Det er da altid rart at vide!

Vi vil også opfordre vores medlemmer til at invitere gæster med til alle vores arrangementer også ind- og udlandsturerne. I bestyrelsen må vi konstatere, at vores programmer har fået mange medlemmer til at møde op og deltage og det er vi rigtig glade for – så er vi på rette spor og der er sket meget i det forløbne år:

Året i Aabenraa Kunst & Musikforening:

Søndag d. 16. marts var der koncert i anledning af Bachs fødselsdag i Høje Kolstrup Kirke, hvor Morten Mogensen spillede værker af Bach på pianoforte.

Torsdag d. 3. april var der foredrag om kunstnerkolonien Worpswede på Kunstmuseet Brundlund Slot, hvor Signe Jacobsen fortalte om kunstnerkolonien med særlig fokus på Paula Modersohn-Becker. Og der har vi virkelig været on-time, endda før kunstmuseet Louisiana, som netop nu har en udstilling med Paula Modersohn-Becker. Foredraget var en optakt til vores tur til Worpswede og Bremen.

Vi måtte desværre udskyde vores endagstur til Løgumkloster i foråret 2014 til i år, for kirken bliver restaureret og åbner først i påsken 2015. Vi håber at I vil melde jer til turen i år, hvor vi byder på et spændende program og selvfølgelig et besøg i den flotte nyrestaurererede kirke.

Påskeudstillingen 2014 i Hans Falcks Hus stod 2 gange Nissen for og de kaldte udstillingen for ”Ude og hjemme”. Det er brødrenen Povl-Otto og Leif Gerhard Nissen, der stod for den fine udstilling, som også blev godt besøgt.

Bededagsferien gik til den charmerende kunstnerkoloni i Worpswede og dernæst til en meget inspirerende og flot tur rundt i Bremen, hvor vi fik kunst for alle pengene og lækre asparges. Tak til vores arrangørere for den fine tur. 

Efter sommerferien startede vi vores nye sæson onsdag d. 20 august, først med en rundvisning ved undertegnede i Grænselandsudstillingen i Sønderjyllandshallen og derefter koncert med Duo Modus.

Søndag d. 14. september tog vi til Rendsborg for at besøge Carlshütte og den jødiske synagoge. Begge programpunkter var spændende og indsigtsfulde. Carlshütte viser den nyeste samtidskunst fra Europa/verden, og det er virkelig den nyeste samtidskunst. Tænk sig, at der ligger et mega kunstcenter så tæt på Aabenraa! Der er vi heldige – og der skal vi til en anden gang.

Vi måtte desværre også aflyse vores koncert med Trio Teater og Virkelighed pga. sygdom lørdag d, 27. september men den bliver afholdt meget snart, nemlig lørdag d. 28. februar i Nygadehuset kl. 15.00. Den glæder vi os til!

Igen i år var der vinsmagning og jazzkoncert, denne gang med Syncopartors, fredag d. 24. oktober på Folkehjem. Aftenen var arrangeret sammen med Frederiksklubben, Aabenraa. Vi ved at jazzen fortsætter men rammerne bliver nok ændret. Vi bliver orienteret af Frederiksklubben, når de har drøftet færdig med Friskolen, som også er begyndt at arrangere jazz.

Fredag d. 5 december afholdt vi for første gang Jule-komsammen på Brundlund Slot, som altså ikke blev som vi havde annonceret, men vores medlemmer og vi i bestyrelsen var vældig tilfredse med rundvisningerne af Katrine Kampe og Bente Sonne, traktementet og fællessangene akkompagneret af Bente Pårup.

Året i Kunst & Musikforeningens regi startede nytårsdag d. 1. jan. 2015 på Højskolen Østersøen i samarbejde med Højskolen med vores Nytårskoncert med solopianisten Katrine Gislinge. Og sikken en koncertoplevelse – et helt vidunderligt spil og klang. Katrine Gislinge fik de små hår på hovedet til at rykke i én! Igen fik rigtig mange publikummer denne oplevelse, hvor 150 hørte koncerten.

Et andet samarbejde vi har er med Musikskolen, hvor der i januar i Sønderjyllandshallens Foyer var kammermusik med Aabenraa musikskolelærere.

I bestyrelsen tager vi i dag afsked med Antje Pallesen, som vil bruge mere tid på sin egen kunst, nu hvor hun også får ovn og værksted på hjemadressen. Vi takker Antje for hendes gåpåmod og fine samarbejde og heldigvis siger Antje ikke helt farvel for hun vil gerne fortsætte som 2. suppleant.

Med 400 hoveder/medlemmer kan vi gå det nye år i møde med fornyet energi!

 Og hermed er bestyrelsens beretning for 2014-15 færdig.

 

Referat fra generalforsamling torsdag d. 5. februar 2015 kl. 19.30 på Folkehjem.

 

Tilstede var bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Bengtson, Max Ottesen, K. Bent Jensen, Lis L. Müller, Kirsten Outzen, Lars Engraf, Lisbeth Petersen, Birgit Støchkel og Antje Pallesen.

 

Formand Kirsten Bengtson bød velkommen til de ca. 110 fremmødte og til lektor Jacob Köller Andersen, som stod for aftenens musikalske indslag, et meget spændende indlæg om musik i film.

 

Pkt. 1.Valg af dirigent.

Som dirigent blev Sven Brouer Seedorf foreslået og valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet, indkaldelsen var modtaget d. 21. januar og formalia i orden. Ingen indsigelser.

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.

Kirsten Bengtson aflagde beretningen, som på forhånd var udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

Der var vingave til Antje Pallesen, som ønsker at fortsætte som 2. suppleant. Vingave til Bente Pårup, som tak for akkompagnement til Jule-Komsammen afleveres ved en senere lejlighed. Der var ingen spørgsmål og kommentarer fra salen Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Beretningen lægges på hjemmesiden.

 

Pkt. 3.Aflæggelseaf revideret regnskab

Regnskabet, som nu er revideret og underskrevet, var udsendt urevideret sammen med indkaldelsen. Bent Jensen forelagde regnskabet og gennemgik alle noter. Især kontingentindtægter var gennemgået en ekstra gang med revisorerne, som gav kassereren gode råd ang. medlemsregistrering. Nu kun 40 medlemmer uden mailadresse.

Ingen spørgsmål, bemærkninger eller kommentarer. Regnskabet godkendt.

 

Pkt. 4.Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret 175 kr. for personlig kontingent og 275 kr. for husstandskontingent. Godkendt.

 

Pkt. 5.Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår ændring af § 9 til, bestyrelsen består af 8 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ingen andre forslag er indkommet. Forslaget vedtages. Vedtægterne redigeres på hjemmesiden.

 

Pkt. 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var K. Bent Jensen, Birgit Støchkel, og Lisbeth Petersen, som alle modtager genvalg, genvalgt med akklamation. Antje Pallesen ønsker at fortsætte som 2. suppleant

 

Pkt. 7. Valg af 2 suppleanter

Som suppleanter blev valgt Jens Østergaard Larsen (1. suppl.) og Antje Pallesen (2. suppl).

Med akklamation.

 

Pkt.8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Susanne Åberg og Svend Nielsen blev genvalgt som revisorer og Jørgen Simonsen blev genvalgt som revisorsuppleant. Med akklamation.

 

Pkt. 9. Eventuelt.

Flot fremmøde, applaus til bestyrelsen

Prisen for kaffe / te er i år 40 kr. Foreningen betaler differencen.

Kirsten og Max præsenterede årets værker til bortlodning. Der var 16 stk. billedkunst og keramik, og mange bog - og musikgaver

Vingave og applaus til dirigenten.

 

Pkt. 10. Bortlodning.

Efter kaffepausen blev der foretaget lodtrækning om de udstillede emner.

Kirsten Bengtson sagde tak for fremmødet.

 

 

 

Ref. Birgit Støchkel, den 6. februar 2015.