2021 Beretning for 2020

Skrevet af Lars Engraf. Sendt til Skattekisten

Aabenraa Kunst & Musikforening

Beretning 2021

Året 2020-21 har stået i skyggen af coronaen. Nogle arrangementer har vi heldigvis
fået gennemført mens andre er blevet udsat og nogle helt aflyst.

Trods restriktioner og nedlukninger er der dog sket en del personaleafgang og tilgang
på kunst- og museumssiden. På Kunstmuseet Brundlund Slot forlod Morten La Cour i
efteråret 2020 os til fordel for en lignende stilling på Ordrupgaard, et karriereskift til
et af Danmarks bedste kunstmuseer. Og Ordrupgaard er lige nu aktuel med en ny
tilbygning under jorden og en udstilling med Tal R. Vi ønsker Morten la Cour held og
lykke. Som ny museumsinspektør på Slottet har Museum Sønderjylland ansat Jens
Tang Kristensen. Desværre varer det noget før vi får hilst på Jens Tang, da han for
tiden er sygemeldt.

I Museum Sønderjylland har direktøren for det hele Henrik Hamow valgt at skifte
Sønderjylland ud med Odense, Henrik H. er blevet direktør for Odense Museeme pr.
l. august. Ny direktør i MS er Axel Johnsen, som i forvejen er ansat i MS, historiker,
der har været prøvet en hel del i MS og senest på Sønderborg Slot.

I JV udtaler AJ, at MS har 4 prioriteter: Sønderborg Slot, Et fællesmuseum i
Aabenraa på Kilen, Tønder Kunstmuseum og Gram lergrav. Vi er meget lettede over
denne udme1ding, for så er AJ også indstillet på fællesmuseum, som HH har været
primus motor for.

Selv borgmesteren udtaler sig sikkert om et fællesmuseum på Kilen, senest på
Aabenraa Museums Venners generalforsamling, JV d. 25. august. Kommune har
erhvervet jorden til museet og opsagt lejemål til fordel for en byudvikling omkring
Nyhavn og fællesmuseet.

Der er også nyt om Telemuren. Placeringen bliver bag Sønderjyllandshallen, faktisk
tæt på bestyrelsens egen placering tilbage i 2014. Telemuren kommer op samtidig
med at vejen bliver renoveret, har vi hørt. Der er ved at blive taget jordbundsprøver. I
2022 bør Telemuren være stillet op. Vi håber der er ekspertise og mursten til at samle
Telemuren, som jo blev delt, da den blev flyttet.

Året i Aabenraa Kunst & Musikforening:

Søndag d. 1. marts sang ogspillede Ole Dusgård klassisk musik på sin guitar i
Aabenraa Musikskoles sal i Nygade. Det var en dejlig vel spillende koncert. Tirsdag
d. 3. marts afholdt vi et operaforedrag om H.C. Andersen ved Henrik Engelbrecht i
samarbejde med Aabenraa Bibliotek. Et spændende foredrag midt i biblioteket og i
åbningstiden. Det fungerede virkeligt godt.

Så kom 1. nedlukning d. ll. marts og vi måtte aflyse eller udsætte følgende:

- Bachs fødselsdagskoncert udsat til efteråret 2020

- Vejleturen er blevet udsat til foråret 2022

- Påskeudstillingen med Kengahsir udsat til påsken 2021

- Foredrag om Barlachs liv udsat til sept. 2021

- Wismar-turen udsat til nov. 2020

Vores nye program 2020-21 startede fredag d. 31. juli i Sønderjyllandshallens Foyer
med The Nordie Baroque Band. Koncerten var i samarbejde med Aabenraa barok
festival. Det var en meget vellykket koncert.

Grænselandsudstillingen blev ikke fysisk men online og derfor måtte vi udsætte
koncerten med Dorthe Højland Group til i år 2021.

Kunstturen til Thy d. 5.- 6. september blev gennemført trods nogle enkelte afbud pga.
restriktionerne (mundbind var påkrævet i bussen). En smuk og spændende tur, hvor vi
så Søndergaards udsmykning på Thisted bibliotek, Heltborg museum, hvor vi fik set
en meget stor samling af Søndergaards kunst og vi besøgte LP. Jacobsens museum og
fik en fin rundvisning på museet. Kirsten Kjær museet er også en anbefaling værd,
når I kommer til Thy i fremtiden.

Søndag d. 13. september kunne vi afholde vores Bach-koncert, dog med musik af
Mozart, Beethoven og andre. Koncerten hed "Den store Fortælling" Arne Haugen
Sørensens maleri. Det var trompetist Dorte Zielke og organist Søren Johannsen, der
spillede.

Derefter begyndte corona-aflysningcrne og 2. nedlukning:

- 20. okt. foredraget om Ernst Barlachs liv og virke blev udsat til 2021

- Wismar-turen blev udsat til sept. 2021

- Julekomsammen på Brundlund Slot blev aflyst 27. nov.

- Nytårskoncerten i Set. Jørgens kirke d. 3. jan. blev udsat til 2. jan. 2022

- GF d. 9. febr. blev udsat til i dag

- Bachs fødelsdagskoncert d. 21. marts blev udsat til 20. juni 2021

Arets påskeudstilling 2021 kunne gennemføres og var med kunstnergruppen
Kengashir, Iris Fridriksdottir, Inga Momsen og Heike Jacobsen. Det var en fin
udstilling, med 3 forskellige slags håndværk og udtryk, derfor stor variation på
væggene, hvor vi havde åbent fra d. 1. - 5. april i Hans Falcks Hus.

- Vejleturen blev udsat igen til foråret 2022

- Foredraget om Edvard Munch d. 28. april blev udsat til 3. maj 2022

- Norges-turen med Foreningen Norden blev udsat til d. 25.-29. maj 2022. Turen

er overtegnet.

Bachkoncerten kunne vi gennemføre i Høje Kolstrup kirke d. 20. juni med de
restriktioner, der nu var. Dejligt at vi kunne komme i gang igen.

Program 2021-22

Fredag d. 6. august spillede The Nordie Baroque Band i Nygadehuset. Igen i
samarbejde med Aabenraa Barok festival. Disse to koncerter har været nye tiltag i
vores programmer og vi har været glade for samarbejdet, men penge og ikke mindst
manglende hænder får os til at trække os til næste år.

I grænselandsudstillingen spillede Dorte Højland Group en fantastisk god jazz-
koncert med mange publikummer torsdag d. 19. august. Vores første koncert uden
restriktioner.

Onsdag d. 1. september kl. 16-17 er vores rundvisning i Franciska Clausen
udstillingen blevet udsat pga. sygdom. Ny dato kommer snarest.

På bestyrelsessiden har Lisbeth Petersen valgt at stoppe i bestyrelsen. Vi vil gerne
sige dig tusind tak for din store indsats med at arrangere ture til Ringkøbing Fjord,
Malmø og m.m. Samt med at arrangere koncerter og udvælge kunst til bortlodningen.
Du er omhyggelig og altid forberedt til tænderne. Grundighed og din behagelige

omgangsform har været et sikkert kendetegn ved dig. Vi kommer virkelig til at savne
dig og dit arbejde i bestyrelsen. Heldigvis har du sagt ja til at blive suppleant, så vi
slipper dig ikke helt.

Derfor har vi en vakant bestyrelsesplads. Vi håber vi kan appellere til en af jer nu
eller til næste GF.

Hermed er beretningen for 2020-2021 færdig.

Bestyrelsen