Historie

Skrevet af Administrator. Sendt til Information

Aabenraa Kunst- og Musikforening

 

Om stiftelsen fortæller Aksel Hansen,

Aabenraa Kunst- og Musikforening startede på Else Runge Petersens initiativ. Den 10. august 1986 skrev Else til Kultur Samvirkes formand Annebeth Svennesen, at der indkaldtes til et møde med nogle kunstinteresserede i Aabenraa. Aksel Hansen, Poul Solberg Hansen, Jutta Pregaard og Harald Nielsen blev herefter indkaldt til et møde. På dette forberedende møde deltog også Annebeth Svennesen, og den 24. september meddelte vi i en pressemeddelelse, at der afholdtes stiftende generalforsamling på Folkehjem den 2. oktober 1986 kl. 19.30.

 

Den første bestyrelse kom til at bestå af Harald Nielsen, Arne Langkilde, Mogens Birkvad, Jutta Pregaard, Poul Solberg Hansen, Else Runge og Aksel Hansen.

 

Fra stiftelsesmødet i 1986 hos Else Runge.

For bordenden sidder Mogens Birkvad,

på hans venstre side, Arne Langkilde, Jutta Pregaard og Poul Solberg,

på hans højre side sidder Aksel Hansen, Harald Nielsen og Else Runge.

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Mogens Birkvad som formand, Aksel Hansen som næstformand, Harald Nielsen som kasserer og Else Runge Petersen som sekretær.

Mogens Birkvad viste sig at blive en meget aktiv, iderig og kunstvidende formand. Han udviste en betydelig arbejdsindsats. Han undersøgte alle sager til bunds og sigtede på alle måder på et højt kvalitets niveau, som foreningen har holdt siden.

Foreningens første udstilling (21.2.-8.3. 1987) var med værker af billedhuggeren Nicolaus Wehding og maleren Martin Quist. Udstillingen blev en stor succes. Den vistes på Aabenraa museum på H.P. Hanssensgade, og begge museets fløje måtte tages i brug.

Den første udflugt blev afholdt sammen med Rødekro Kunst- og litteraturforening, hvis formand var nuværende borgmester Tove Larsen. Udflugtens hovedformål var et besøg på Vejen Kunstmuseum, hvor vi efter et foredrag af museumslederne og Vejens store billedhugger og keramiker Niels Hansen Jacobsen, koncentrerede os om en udstilling af ”Koloristerne” ’s værker.

 

I 1990 valgte Musikforeningen for Aabenraa at ophøre. Foreningens bestyrelse var aldrende og så sig ikke i stand til at fortsætte. Birkvad, der også brændende interesserede sig for musik, talte varmt for en sammenlægning af Musikforeningen og Kunstforeningen.

Aabenraa Kunst - og Musikforening blev en realitet på en ekstraordinær generalforsamling d. 26. september 1990.

Samme dag kunne Mogens Birkvad med tilfredshed underskrive de nye vedtægter, hvor det fremhævedes at foreningen skulle afholde koncerter og udflugter og i samarbejder med andre foreninger for Kunst og Musik at virke for begge kunstarter.

Den første koncert efter fusionen var med jazztrioen Niels Henning Ørsted Pedersen, Ole Kock Hansen og Lennart Gruvestedt den 1. september 1990. Andre populære koncerter var de der foregik på Grænselandsudstillingen, hvor kunst og musik giver en totaloplevelse

 

Medlemstallet var jævnt stigende, den største tilgang skete i forbindelse med Drakabyggets udstilling januar 1993 i Bo Rigtigts lokaler på Storegade, udstillingen ”Kunsten i Kirken” på Banegården Kunst og Kultur samt udstillingen i ”Aabenraa Midt”. På sidstnævnte udstilling præsenteredes en stor del af vor billedsamling, hvoraf hovedparten havde været ophængt i offentlige institutioner. Foreningen ønskede med denne udstilling at argumentere for nødvendigheden af etableringen a et kunstmuseum. Udstillingen gav da også god presseomtale og satte gang i byrådets arbejde for planlægningen af et kunstmuseum.

 

 

 

 

På generalforsamlingen 1991 trådte Mogens Birkvad tilbage og overlod formandsposten til organist Mogens Mølskov, der også er bredt orienteret indenfor billedkunsten og musikken.

 

Aabenraa kommunes planer for et kunstmuseum resulterede i købet af Brundlund Slot, der efterfølgende blev ombygget til formålet og Katrine Kampe ansattes som inspektør.

Museet åbnedes på festlig måde med en udstilling af brødrene Ole Prip Hansen og Niels Prip Hansen. Det var dog et skår i glæden, at Niels Prip Hansen afgik ved døden kort før udstillingsåbningen.

 

Den 19. februar 1998 udfærdigedes nye vedtægter, der fokuserede på samarbejdet med Kunstmuseet Brundlund Slot. Aabenraa Kunst – og Musikforening blev nu også støtteforening til Kunstmuseet Brundlund Slot.

 

Kunst – og Musikforeningen har gennem årene deltaget flittigt i kunstdebatten. Her tænkes blandt andet på kampen for ”Telemuren”, den 65 meter lange mur på H.P. Hanssensgade betragtedes som et af den svenske kunstner Ulla Viottis hovedværker. Byrådet havde dog allerede solgt grunden, hvor muren stod, til en erhvervsvirksomhed, så vore indvendinger hjalp ikke. Muren blev savet op og er nu anbragt sammenpakket på en offentlig plads.

 

Kunst – og Musikforeningen arbejder stadig flittigt for udbredelsen af kendskab til kunst og musik, blandt andet arrangeres der kunst og musikudflugter af flere dages varighed i både ind - og udland.

Hvert år afholder foreningen en Påskeudstilling i Hans Falcks Hus, sigtet med disse velbesøgte udstillinger er at give kendskab til kunstnere, som er i gang og gerne vil videre i deres udvikling.

 

Aabenraa i maj 2010/Aksel Hansen