Arrangementer

Aabenraa Kunst & Musikforening arrangerer udstillinger, kunstforedrag og koncerter i Aabenraa

 

Seneste nyheder om arrangementer i Aabenraa:

2015 februar, Generalforsamling. Dagsorden, referat og beretning

Skrevet af Birgit. Sendt til Arrangementer

 

 

Generalforsamling år 2015

 

Der indkaldes til generalforsamling i Plenarsalen på Folkehjem, torsdag den 5. februar kl. 19.30

 

Dagsorden:

Musikalsk indslag, lektor Jacob Köller Andersen fortæller om klassisk musik brugt i film.

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Aflæggelse af revideret regnskab.

4.      Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5.      Indkomne forslag.

Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår ændring af § 9, bestyrelsen består af 8 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er K. Bent Jensen, Birgit Støchkel og Lisbeth Petersen, som alle modtager genvalg. Antje Pallesen modtager ikke genvalg.

7.      Valg af 2 suppleanter.

8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.      Eventuelt.

10.  Bortlodning af billedkunst, keramik, bøger og musikalier.

                                                                                                 

Til bortlodning, se endvidere på hjemmesiden

Leif G. Nissen: Rabarber i stok, lupiner og engblomme, akryl

Leif G. Nissen: uden titel, akryl,

Leif G. Nissen: uden titel, akryl,

Povl-Otto Nissen: Efterår i parken

Povl-Otto Nissen: Udsigt fra Roberg

Franciska Clausen: Skitse, indrammet

Sten Børsting: Til rejseminder - æske, keramik

Sten Børsting: Til rejseminder - æske, keramik

 

Birgit M. Kjær: Grøn dåse, keramik

Kate Kanstrup: Boxen, keramik

Kate Kanstrup: Crossing Line, flaske, keramik Dorthe Henningsen: Havkongens stav, keramik

Inka Sigel: Flora, blandteknik

Inka Sigel: Flora, blandteknik

Annette Lynggaard: Februarnat, spejling i rude

Ken Denning: Notater, olie på lærred

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Aabenraa Kunst- og Musikforening_____________________________________

Klip lodsedlen af og medbring den på generalforsamlingen.

 

 

Lodseddel 2015

(skriv navn bagpå, der kan deltages ved stedfortræder / fuldmagt)

 

N.B. Kun medlemmer, der har betalt kontingent pr. 31.12.2014 – har stemmeret og kan deltage i bortlodningen.Aabenraa Kunst- og Musikforening

 

6. februar 2015. Beretning og referat kan læses under rubrikken INFORMATION / generalforsamling

Set og sket før 2010: