Arrangementer

Aabenraa Kunst & Musikforening arrangerer udstillinger, kunstforedrag og koncerter i Aabenraa

 

Seneste nyheder om arrangementer i Aabenraa:

2016 4. februar Generalforsamling

Skrevet af Birgit. Sendt til Arrangementer

 

Aabenraa Kunst- og Musikforening

 

Generalforsamling 2016

 

Der indkaldes til generalforsamling i Kongesalen på Folkehjem, torsdag den 4. februar kl. 19.30

 

Som indledning fortæller Erik Sennels om portrætterne i Billedsalen

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Aflæggelse af revideret regnskab.

4.      Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret på 175 kr. for enkelt medlemmer / 275 kr. for husstande

5.      Indkomne forslag.

Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Max Ottesen, Kirsten Bengtson, Lis Müller, Kirsten Outzen og Lars Engraf. Alle modtager genvalg.

7.      Valg af 2 suppleanter.

8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.      Eventuelt.

10.  Bortlodning af billedkunst, skulptur, keramik, bøger og musikalier.

 

I pausen serveres kaffe / te og kage. Egen betaling 40 kr., resten betaler foreningen

                                                                                                 

Til bortlodning, se foto af nedenstående på hjemmesiden ”Til bortlodning 2016”

Lene Roehrig: Guld, keramik

Mogens Mølskov: Tryk, indrammet

Mogens Mølskov: Tryk, indrammet

Mogens Mølskov: Tryk, indrammet

Mogens Mølskov: Uden titel, olie på lærred

Karin Heisel: Skål, tysk stentøj

Karin Heisel: Gulvvase

Falco Behrendt: Hoher Himmel, farveradering,

 

Menno Fahl: Kleiner Kopf 5 2014, olie / collage

Bente Sonne: Small Simple Stories

Bente Sonne: Small Simple Stories

Bente Sonne: Small Simple Stories

Bente Sonne: Small Simple Stories

Dan Thuesen: Højer Mølle, pastel

Marc C. Woehr: Uden titel, papercut

Marc C. Woehr: Uden titel, papercut

 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen, Aabenraa Kunst- og Musikforening

 

Lodseddel 2016

 

Klip lodsedlen af, (skriv navn bagpå)

og medbring den på generalforsamlingen.

 

Aabenraa Kunst & Musikforening

N.B. Kun medlemmer, der har betalt kontingent pr. 31.12.2015 – har stemmeret og kan deltage i bortlodningen.

Deltagelse i bortlodningen kan foregå ved stedfortræder.

Set og sket før 2010: