Arrangementer

Aabenraa Kunst & Musikforening arrangerer udstillinger, kunstforedrag og koncerter i Aabenraa

 

Seneste nyheder om arrangementer i Aabenraa:

2020 februar Generalforsamling

Skrevet af Birgit. Sendt til Arrangementer

 

Nyt-Nyt:

Tilmelding til generalforsamling senest 3.februar

på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller 40403810 (kun SMS)

Husk navn og antal

 

2020 Generalforsamling torsdag den 6. februar kl. 19.30 

Der indkaldes til generalforsamling på Skyttegården, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa

Før generalforsamlingen er der foredrag om udvalgte GENFORENINGS PLAKATER

ved lektor Morten Andersen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet 175 kr. for personligt medlemskab og 300 kr. for husstands-/virksomhedsmedlemskab
  5. Indkomne forslag.

Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer jfr. udsendte forslag

Pkt.6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kirsten Bengtson, Max Ottesen, Lis L. Müller og Kirsten Outzen. Alle undtagen Kirsten Outzen modtager genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Knud Flemming Andersen.

7. Valg af 2 suppleanter

8.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9.Eventuelt.

10.Bortlodning af billedkunst, keramik, bøger og musikalier.

Til bortlodning, se foto af nedenstående på hjemmesiden ”Til bortlodning 2020”


Johnny Schmidt, Færøerne

Pernille Bejer, Uden titel, ætsning og koldnål

Anne Lildholdt, akvarel 2008

Monica Heide Poulsen, Ugle, granit

Inka Sigel, Uden titel


Anna Arnskötter, Uden titel

Ken Denning, Goldbergvariationer, tegning, rød

Poul Janus Ipsen, tryk 1983

Aage Schmidt, Formkompleks ll, akryl 

Jesper Kristiansen, Showroom

Flemming Jensen, Lågkrukke

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Aabenraa Kunst-& Musikforening

 Lodseddel 2020

Medbringes på generalforsamlingen i Aabenraa Kunst & Musikforening

Klip lodsedlen af, (skriv navn bagpå og evt. fuldmagt til…………..)

Et lod pr. medlemskab

N.B. Kun medlemmer, der har betalt kontingent pr. 31.12.2019 – har stemmeret og kan deltage i bortlodningen.

 

Set og sket før 2010: